Σχολή Πεζικού

Έμβλημα Πεζικού – Σχολής

ΓΕΝΙΚΑ

Το έμβλημα του Πεζικού, που αποτελεί και έμβλημα της Σχολής, συντίθεται από το τυφέκιο με τη σπάθη, τη λυχνία και την επιγραφόμενη σ’αυτό προτροπή «ΔΙΩΚΕ ΔΟΞΑΝ ΚΑΙ ΑΡΕΤΗΝ» (Να επιδιώκεις τη δόξα και την αρετή).

 

Αναλυτικά:

  • Το κόκκινο χρώμα συμβολίζει το αίμα των θυσιασθέντων ανδρών του Πεζικού στους ιερούς αγώνες του Έθνους.
  • Το τυφέκιο και η σπάθη αποτελούν τα βασικά όπλα του Πεζικού που θεσπίστηκαν με το Βασιλικό Διάταγμα της 2 Μαρ. 1833.
  • Η καίουσα λυχνία αποτελεί σύμβολο λατρείας του Θεού και εκδηλώσεως τιμής στους νεκρούς.

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ

 

Το έμβλημα της Σχολής, συμβολίζει τη μεγάλη προσφορά αίματος και θυσιών του Πεζικού και ταιριάζει απόλυτα με το έργο και την αποστολή της Σχολής, στην οποία οι Αξκοί του ΠΕΖΙΚΟΥ διδάσκονται, ότι:

Η Δόξα

  • Αποκτάται με την αυτοθυσία και την τόλμη.
  • Κερδίζεται με το τυφέκιο και τη σπάθη, απ’ αυτούς που έχουν αναπτύξει στο έπακρο τις ηθικές τους δυνάμεις και έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις με τη μελέτη και την άσκηση.
  • Εδραιώνεται με το αίμα των ηρωϊκών νεκρών του ΠΕΖΙΚΟΥ, που συμβολίζεται στο έμβλημα με το κόκκινο χρώμα.

Η Αρετή

  • Αποτελεί κόσμημα των γενναίων.
  • Εκδηλώνεται με την ηθική, το δίκαιο, την τιμιότητα, την καλοσύνη και το σεβασμό των αντιπάλων.
  • Ολοκληρώνεται με το συμβολισμό της άσβεστης φλόγας της λυχνίας, δηλαδή με την πίστη στο Θεό και την οφειλόμενη τιμή στους ηρωϊκούς νεκρούς μας.