Σχολή Πεζικού

Γενικά

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Το Μουσείο βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Στρατοπέδου Βελισσαρίου όπου βρίσκεται η Σχολή Πεζικού. Δημιουργήθηκε με την εγκατάσταση της Σχολής το 1947 και μεταφέρθηκε στο ανακαινισμένο σημερινό κτίριο το 1998. Εγκαινιάστηκε στην σημερινή του μορφή την 23 Απριλίου του 1998 στην εορτή του Αγ. Γεωργίου από τον ΥΕΘΑ κ. Τσοχατζόπουλο. Aποτελείται από τον προθάλαμο, την πρώτη αίθουσα οπλισμού και την δεύτερη αίθουσα οπλισμού. Στον προθάλαμο του Μουσείου υπάρχουν πολεμικές σημαίες διαφόρων Μονάδων Πεζικού, φωτογραφικό υλικό με θέματα από το Μακεδονικό αγώνα, τους Βαλκανικούς πολέμους και τους Α’ και Β’ Παγκόσμιους Πολέμους καθώς και προθήκη οπου εκτείθονται η στολή,τα παράσημα και το ξίφος του Ανχη (ΠΖ) Π. Μισύρη ο οποίος διετέλεσε Υδκτής του αποσπάσματος Πίνδου κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο 40-41 υπο τις δγές του Σχη (ΠΖ) Δαβάκη Κων/νου. Στις δύο αίθουσες του Μουσείου εκτίθεται βαρύς και ελαφρύς οπλισμός Πεζικού διαφόρων κρατών που χρησιμοποιήθηκαν το πλείστον από τους Έλληνες στους διαφόρους αγώνες του έθνους ή είναι λάφυρα του ελληνικού στρατού, κατασκευής από τα το ήμισυ του 18ου αιώνα μέχρι και το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.