Σχολή Πεζικού

Γεωγραφική Θέση

Η ΣΧΟΛΗ ΠΕΖΙΚΟΥ στρατωνίζεται στο στρατόπεδο ” Τχη (ΠΖ) Βελισσαρίου Ιωάννη ” το οποίο βρίσκεται στην πόλη της Χαλκίδας.