Σχολή Πεζικού

ΔΙΜΑ

Για να συνδεθείτε στον ιστότοπο της διαδικτυακής μάθησης της ΣΠΖ πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο : https://elearning-spz.army.gr