Σχολή Πεζικού

Αίθουσα Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Studio)