Σχολή Πεζικού

Επικοινωνία

Η ΣΠΖ βρίσκεται στη  Τέρμα Λιάσκα, Χαλκίδα Τ.Κ. 34100.

Τηλεφωνικό Κέντρο: 22210-67100

Τηλέφωνο Υπασπιστηρίου: 22210-67101

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail): spz-gep@army.gr

Για να μας βρίσκετε εύκολα, υπόψη σας ο παρακάτω χάρτης.