Σχολή Πεζικού

Ιστορία Σχολής Πεζικού

Ιδρύθηκε στην Αθήνα το έτος 1928 από τη Γαλλική Στρατιωτική αποστολή, η οποία με επικεφαλής το Στρατηγό ΖΙΡΑΡ, είχε αναλάβει την οργάνωση του Ελληνικού Στρατού την περίοδο αυτή.

Αρχικά είχε την ονομασία Σχολή Εφαρμογής Πεζικού και περιελάμβανε τα Τμήματα Ανθυπολοχαγών ΣΣΕ και Διοικητών Μονάδων.

Λειτούργησε διαδοχικά:

  • Στην Αθήνα από το 1928 έως 1935
  • Στη Θεσσαλονίκη από το 1936 έως 1940, όπου λειτούργησε μέχρι το 1940, στο στρατόπεδο της Ανωτέρας Σχολής Πολέμου (ΑΣΠ).
  • Στην Αθήνα το 1945 μετά την απελευθέρωση,αφού διέκοψε το 1940 τη λειτουργία της λόγω του Πολέμου, και μέχρι το 1946 ως Τάγμα του “Γενικού Κέντρου Εκπαιδεύσεως Αξκών”, εγκατεστημένη και πάλι στην παλαιά Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ).
  • Το έτος 1947 μεταστάθμευσε στη Χαλκίδα κι από τότε μέχρι σήμερα λειτουργεί στο Στρατόπεδο “Ταγματάρχη Πεζικού ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ” με την ονομασία ΣΧΟΛΗ ΠΕΖΙΚΟΥ.