Εορτές - Τελετές

Μάρτιος 23, 2018

Την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Σχολής Πεζικού, στη Χαλκίδα, η τελετή αποφοίτησης των Υπολοχαγών Πεζικού του Τμήματος Διοικητών Υπομονάδων, της Πτέρυγας Προκεχωρημένης  Εκπαίδευσης, παρουσία του Διοικητή της Σχολής και Αντιπροσωπείας Αξιωματικών της Σχολής και του ΓΕΣ/ΔΠΖ.

Νοέμβριος 24, 2017

Την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκαν στην έδρα της Σχολής Πεζικού στη Χαλκίδα, οι τελετές αποφοίτησης:

      α.  Λοχαγών Όπλων – Σωμάτων από την εκπαίδευση του σχολείου Λοχαγών Όπλων – Σωμάτων διάρκειας από 4 Σεπ εώς 24 Νοε 17.

      β.  Υπολοχαγών Λοιπών Σωμάτων και εξ΄ Εθελοντών από την εκπαίδευση του σχολείου Υπολοχαγών Λοιπόν Σωμάτων και εξ΄ Εθελοντών διάρκειας από 30 Οκτ εώς 24 Νοε 17.

της Πτέρυγας Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης, παρουσία του Διοικητή της Σχολής Πεζικού, Αξκών Του ΓΕΣ/ΔΕΠΛΗ, της ΣΑΤΘ και ΣΜΧ,  των Αξιωματικών της Πτέρυγας και αντιπροσωπεία...

Οκτώβριος 27, 2017

Την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Σχολής Πεζικού στη Χαλκίδα, η τελετή αποφοίτησης των Υπολοχαγών Αρχιτεχνιτών Πεζικού, της Πτέρυγας Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης, παρουσία του Διοικητή της Σχολής και Αντιπροσωπείας Αξιωματικών.

Σεπτέμβριος 29, 2017

Την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Σχολής Πεζικού στη Χαλκίδα, η τελετή αποφοίτησης  των Λοχαγών Λοιπών Σωμάτων της Πτέρυγας Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης, παρουσία του Διοικητή της Σχολής Πεζικού και της Σχολής Πληροφορικής, των Αξιωματικών της Πτέρυγας και αντιπροσωπεία από το Επιτελείο της Σχολής Πεζικού.

Εκδηλώσεις