Βιογραφικό Διοικητή Σχολής

O Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Λιόντος γεννήθηκε το 1965 στα Ιωάννινα.


Εισήλθε στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1983 και αποφοίτησε το 1987 ως Ανθυπολοχαγός Πεζικού.

Φοίτησε σε όλα τα προβλεπόμενο σχολεία του Όπλου, στην Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου, στο Σχολείο Στρατηγικών Πληροφοριών και στη Σχολή Εθνικής Άμυνας,

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του υπηρέτησε σε διάφορες Μονάδες του Πεζικού, σε θέσεις Επιτελείων Σχηματισμών και στο Γενικό Επιτελείο Στρατού.

Διετέλεσε ως Διοικητής Τάγματος στο 625 ΤΠ ΚΕΝ-ΕΚΕ.

Το 2013 τοποθετήθηκε ως Διοικητής του 1ου Συντάγματος Πεζικού.

Το 2015 τοποθετήθηκε Υποδιευθυντής στη Διεύθυνση Ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων του ΓΕΣ.

Το Μάρτιο του 2017 τοποθετήθηκε Διοικητής της Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού.

To Μάρτιο του 2019 τοποθετήθηκε ως Υποδιοικητής της Σχολής Πεζικού και τον Απρίλιο του ίδιου έτους ανέλαβε τη Διοίκηση της Σχολής.

Στον Ταξίαρχο Κωνσταντίνο Λιόντο έχουν απονεμηθεί τα προβλεπόμενα για το βαθμό του παράσημα, μετάλλια και διαμνημονεύσεις.
Έίναι έγγαμος και έχει 2 τέκνα.