Πολεμικές Σημαίες Σχολής Πεζικού

Οι παρακάτω Πολεμικές Σημαίες βρίσκονται στην Αίθουσα Τιμών της Σχολής και συντηρούνται με ευθύνη της. Αποτελούν τις γνήσιες Πολεμικές Σημαίες των Μονάδων που αντιπροσωπεύουν και φέρουν στο ταλαιπωρημένο ύφασμά τους την ιστορία και τις μάχες των Μονάδων τους.