Γεωγραφική Θέση Σχολής Πεζικού

 Η ΣΧΟΛΗ ΠΕΖΙΚΟΥ στρατωνίζεται στο στρατόπεδο " ΤΧΗ (ΠΖ) ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ " το οποίο βρίσκεται στην πόλη της Χαλκίδας.