Βράβευση Ε/Κ Εκπαιδευόμενου Ανθλγού στη Σχολή Πεζικού από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

2017, Σεπτέμβριος 7 - 12:46πμ

Την Πέμπτη 07 Σεπ 2017, πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, βράβευση στον Ανθλγό (ΠΖ) Μονογιό Κωνσταντίνο, εκπαιδευόμενο στη Σχολή Πεζικού, ο οποίος τυγχάνει δότης μυελού των οστών και στις 06 Σεπ 16 προσέφερε μόσχευμα σε ασθενή με λευχαιμία. Η τιμητική βράβευση πραγματοποιήθηκε από το Προεδρικό Ζεύγος της Κυπριακής Δημοκρατίας.