Οργάνωση Εθελοντικής Αιμοδοσίας

2017, Δεκέμβριος 7 - 9:20πμ

Τη Πέμπτη 07 Δεκεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε στο Στρατόπεδο «Τχη (ΠΖ) Βελισσαρίου Ιωάννη» Φρουράς Χαλκίδας (Σχολή Πεζικού), εθελοντική αιμοδοσία μονίμου, εκπαιδευόμενου και στρατευσίμου προσωπικού της Σχολής Πεζικού. Η εν λόγω δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.