ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΓΕΠΣ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ κ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΙΛΑΡΙΔΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΕΖΙΚΟΥ

2021, Ιούνιος 23 - 3:32μμ

Την 07 Απριλίου 2021, ο ΓΕΠΣ, Αντιστράτηγος κος Άγγελος Ιλαρίδης επισκέφθηκε τη Σχολή Πεζικού. Επιθεώρησε τις εγκαταστάσεις της Σχολής, συνομίλησε με προσωπικό και τους εκπαιδευτές της Σχολής και παρείχε οδηγίες- κατευθύνσεις για την βελτίωση της εκπαίδευσης.