Επίσκεψη της ομάδας «Φίλοι Ιστορίας Χαλκίδας» στη Σχολή Πεζικού

2018, Μάιος 18 - 2:30μμ

Την Παρασκευή 18 Μαϊου 18 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Σχολής Πεζικού, η επίσκεψη των μελών της ομάδας «Φίλοι Ιστορίας Χαλκίδας», η οποία περιελάμβανε ξενάγηση των μελών στο τμήμα των μεσαιωνικών οχυρώσεων που βρίσκονται εντός της Σχολής καθώς και επίσκεψη στο Μουσείο και την Αίθουσα Τιμών αυτής. Κατά την διάρκεια της επισκέψεως πραγματοποιήθηκε μια σύντομη ιστορική αναδρομή της Σχολής και της πόλης της Χαλκίδας από τον προϊστάμενο της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ευβοίας και καθηγητή Ιστορίας της ΣΣΙ, Δρ. κύριο Χριστοδούλου Δημήτριο.