Επίσκεψη ΙΙΙης Τάξης Σχολής Ευελπίδων στη Σχολή Πεζικού

2017, Δεκέμβριος 8 - 10:25πμ

Την Παρασκευή 08 Δεκεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη της ΙΙΙης τάξης Ευέλπιδων της Σχολής Ευέλπιδων στη Σχολή Πεζικού. Οι τριτοετείς Ευέλπιδες ενημερώθηκαν για την αποστολή της Σχολής και ξεναγήθηκαν στους χώρους της.