ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΑΠΟ ΑΝΘΛΓΟΥΣ ΤΑΞΗΣ ΣΣΕ-20

2021, Ιούνιος 23 - 3:39μμ

Εκπαίδευση Ανθλγων τάξης ΣΣΕ-20 σε επιχειρήσεις σε Κατοικημένους Τόπους τον Μάιο 2021