Εκπαίδευση Ανθυπολοχαγών Τάξης 2017 στη Μάχη σε Κατοικημένο Τόπο

2018, Φεβρουάριος 27 - 11:40πμ

Την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Αγώνα Κατοικημένων Τόπων, στο Στρατόπεδο «Ανχη Πήλικα Ιωάννη» ΤΑΜΣ Μηχανοκίνητης Διμοιρίας στην Επίθεση σε Κατοικημένο Τόπο. Την εκπαίδευση παρακολούθησε ο Διευθυντής Πεζικού και η Διοίκηση της Σχολής.