Εκπαίδευση Αιγύπτιων Αξιωματικών στη Σχολή Πεζικού

2017, Νοέμβριος 17 - 12:05μμ

Από Δευτέρα 13 έως Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Πεζικού, εκπαίδευση 2 Αξιωματικών του Αιγυπτιακού Στρατού, στα πλαίσια της στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας-Αιγύπτου. Οι υπόψη Αξιωματικοί ενημερώθηκαν από Αξιωματικό του ΓΕΣ/ΔΕΠΛΗ, για την προσομοίωση στον ελλαδικό χώρο και τους παρουσιάσθηκε υπό τύπου επίδειξης το Πολεμικό Παίγνιο VBS-3. Επίσης εκπαιδεύτηκαν στον χειρισμό του Πολεμικού Παιγνίου «ΙΑΝΟΣ» και παρακολούθησαν την άσκηση επιπέδου Τακτικού Συγκροτήματος στις επιθετικές επιχειρήσεις, του Προκεχωρημένου Σχολείου Λοχαγών   Ο-Σ, στο εν λόγω Πολεμικό Παίγνιο.