Διεξαγωγή Εκπαίδευσης με Χρήση του Μοντέλου Προσομοίωσης VBS-3

2017, Σεπτέμβριος 22 - 8:21πμ

Την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017, ολοκληρώθηκε το Σχολείο «Ανάπτυξη συστήματος εκπαίδευσης και αξιολόγησης προσωπικού της ΣΠΖ με χρήση του μοντέλου προσομοίωσης VBS-3», διάρκειας τριών (3) εβδομάδων, που διεξήχθη στη Σχολή Πεζικού από την εταιρία MSETT HELLAS.