Διάλεξη Ταξίαρχου κ. Παπαθανασίου Αθανάσιου

2017, Σεπτέμβριος 14 - 12:26μμ

Την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Πεζικού επιμορφωτική διάλεξη, από τον Ταξίαρχο Παπαθανασίου Αθανάσιο του ΓΕΣ/ΓΕΠΣ-ΔΙΔΟΕ, με θέμα « Ο Επιχειρησιακός Πειραματισμός ως εργαλείο μετεξέλιξης». Τη διάλεξη παρακολούθησαν η Διοίκηση και το Ενιαίο Βασικό Σχολείο Ανθλγών  της Σχολής.