Αποφοίτηση Υπολοχαγών του Τμήματων Δοικητών Υπομονάδων της Πτέρυγας Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης

2018, Μάρτιος 23 - 1:00μμ

Την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Σχολής Πεζικού, στη Χαλκίδα, η τελετή αποφοίτησης των Υπολοχαγών Πεζικού του Τμήματος Διοικητών Υπομονάδων, της Πτέρυγας Προκεχωρημένης  Εκπαίδευσης, παρουσία του Διοικητή της Σχολής και Αντιπροσωπείας Αξιωματικών της Σχολής και του ΓΕΣ/ΔΠΖ.