10ήμερη Επιχειρησιακή Εκπαίδευση Ανθυπολοχαγών Τάξεως 2016

2017, Φεβρουάριος 17 - 2:37μμ

Την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου περατώθηκε το 10ήμερο επιχειρησιακής  εκπαίδευσης των Ανθυπολοχαγών Πεζικού Τάξεως 2016, της Πτέρυγας Βασικής Εκπαίδευσης της Σχολής Πεζικού, στο Πεδίο Βολής Αρμάτων (ΠΒΑ)  στο Λιτόχωρο Πιερίας. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης  διεξήχθησαν Τακτικές Ασκήσεις Μηχανοκίνητης Διμοιρίας σε όλες τις φάσεις του αγώνα και εξετάστηκαν προβλήματα διεξαγωγής,  υποστήριξης μάχης και διοικητικής μέριμνας.