Μενού Λέσχης

Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Χαλκίδας ανήκει στη Β΄ Κατηγορία λεσχών και βρίσκεται εντός του Στρδου «Τχη (ΠΖ) Βελισσαρίου Ιωάννη» (έδρα της ΣΠΖ).

Σκοπός της λειτουργίας της Λέσχης είναι:

α. Η εξυπηρέτηση των αναγκών διατροφής και ψυχαγωγίας των Μονίμων και Εφέδρων Αξκών και Ανθστών της Φρουράς Χαλκίδας, των Μονίμων και

Εθελοντών Υπξκών, των Εθελοντών Μακράς Θητεία της Φρουράς Χαλκίδας, καθώς και των μελών των οικογενειών τους.

β. Η εξυπηρέτηση των αναγκών διατροφής και ψυχαγωγίας των εκπαιδευομένων στη Σχολή Μονίμων Αξκών και Ανθστών.

γ. Η ανάπτυξη και προαγωγή των σχέσεων μεταξύ Στρατού και κοινού.

Προσφερόμενα είδη:

 

Διάθεση ΛΑΦ Χαλκίδας:

Η ΛΑΦ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (αίθουσα δεξιώσεων) διατίθεται για τους παρακάτω σκοπούς:

  

α. Επίσημα γεύματα ή δεξιώσεις, προς τιμή προσκεκλημένων της πολιτικής ή στρατιωτικής ηγεσίας.

β. Συνέδρια, συσκέψεις και λοιπές επίσημες εκδηλώσεις, που οργανώνονται από τη ΣΠΖ.

γ. Επίσημες στρατιωτικές τελετές (απονομή πτυχίων, εθνικές επέτειοι κ.λπ.).

δ. Σε Αξκούς, πολιτικές αρχές, οργανώσεις, συλλόγους για την εκτέλεση διαφόρων εκδηλώσεων κατόπιν έγκρισης του ΑΔΦ.

Για περαιτέρω πληροφορίες όσον αφορά τη διάθεση της Λέσχης μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2221067281-82-85 και στις ώρες 08:00 - 14:00 (εργάσιμες ημέρες).

Επικοινωνία - Ωράριο λειτουργίας:

α. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2221067281

β. Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινά 13:00 – 16:00 και 19:00-22:30 Σαββατοκύριακα 13:00 – 16:00 και 19:00 – 22:30