Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Ιούνιος 23, 2021

Το Διάστημα από 19 έως 22 Απριλίου 2021, πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία Βολές από τους Εκπαιδευομένους Ανθλγούς τάξεως ΣΣΕ-20 με Πολ/λα 0,50 χιλ και Ολμους 4,2΄΄ και 81 Χιλ , στο Π.Β ΑΥΛΩΝΑ και στο Π.Β ΘΗΒΩΝ

Φωτογραφίες Δραστηριοτήτων