Επικοινωνία

Η ΣΠΖ βρίσκεται στη  Τέρμα Λιάσκα, Χαλκίδα Τ.Κ. 34100.

Για να μας βρίσκετε εύκολα, υπόψη σας ο παρακάτω χάρτης.

 

Τηλεφωνικό κέντρο : 22210 22207, 22210 67100, 22210 67200

Τηλέφωνο Γραφείου Έρευνας και Πληροφορικής : 22210 67250, Εσωτ: 2250

Φαξ Σχολής : 22210 67199

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail) : spz-gep@army.gr