Αποστολή

Η αποστολή της Σχολής Πεζικού στην ειρήνη είναι να εκπαιδεύει στελέχη μέχρι το βαθμό του Λγού, για να καταστούν ικανά να εκτελέσουν τα καθήκοντα τού βαθμού τους και για ένα έως δύο ανώτερα κλιμάκια.
Ειδικότερα να εκπαιδεύει:

1)  Λγούς Διοικητικούς όλων των Όπλων και Σωμάτων εκτός του ΥΓ.
2)  Λγούς Αρχιτεχνίτες Πεζικού και Λοιπών Σωμάτων,
3) Ανθλγούς Πεζικού και Αεροπορίας Στρατού.
4) Ανθστές Πεζικού Διοικητικούς και Τεχνικούς.
5) Ανθστές Λοιπών Σωμάτων.
6) Μ.Λχίες Πεζικού - Αεροπορίας Στρατού και Λοιπών Σωμάτων (Διοικητικούς και Τεχνικούς).
7) Εφέδρους Αξκούς Πεζικού.

Επίσης, ενημερώνει περιοδικά τους ανωτέρους Aξκούς Πεζικού επί των εξελίξεων και προόδων του Πεζικού, ενόψει της αναλήψεως δκσεως μονάδας.